Ի՞նչպես իմանամ, թե իմ գրանցումը հաստատվե՞լ է թե ոչ

Создано: Saro Tatios, Изменено Mon, 14 Nov 2022 на 11:00 PM по Saro Tatios

'Եթե գրանցվել եք ծրագրին առցանց և այդ ծրագիրը ունի վճարման ենթակա գումար և այդ գումարը դեռ չեք վճարել, ապա այդ գրանցումը մնում է մշակման փուլում, որին կարող եք ծանոթանալ կատարելով հետևյալ քայլերը:


 1. Մուտք գործել Scout.am (Ինչպես մոտք գործելու համար սեղմեք այստեղ)
 2. Սեղմեք Իմ Հաշիվ (Կամ սեղմեք այստեղ)
 3. Սեղմեք Տեսնել Գրանցումները (Կամ սեղմեք այստեղ)
 4. Նոր բացված էջում կտեսնել Ձեր գրանցված ծրագրերը, իսկ եթե վիճակի դաշտում գրած է՝ Մշակվում է կամ վճառման ենթակա է, ապա դա նշանակում է այս երկու տարբերակներից մեկը՝
  1. Տարբերակ Ա: Մշակվում է : Եթե գրանցումը ծրագրին անվճար է, ապա ձեր գրանցումը պետք է հաստատվի ծրագրի ղեկավարի կողմից, որը կլինի 24 ժամվա ընթացքում, եթե Ձեր գրանցվելու որևե արգելք չկա ապա խմբապետը դա կհաստատի և կերևա այս տեսքով
   1. Եթե Ձեր գրանցումը խմբապետը ինչ որ պատճառով չի ընդունում, ապա կերևա որպես Մերժված
  2. Տարբերակ Բ: Եթե գրանցումը ունի վճարման ենթակա գումար և վճարումը դեռ չեք կատարել ապա կերևի այս տեսքով
   1. Երբ վճարումը կատարեք ապա կլինի այս տեսքով 

Статья помогла?

Отлично!

Спасибо за ваш отзыв

Извините, что не удалось помочь!

Спасибо за ваш отзыв

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью!

Выберите хотя бы одну причину

Комментарий отправлен

Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью